Het bestuur van SPADO nodigt u uit voor de:

Algemene Ledenvergadering op vrijdag 24 november a.s.
Aanvang: 20.15 uur. Inloop vanaf 20.00 uur
De ALV zal plaatvinden in het Clubhuis D’n Assieschuif

U kunt zich evt. afmelden voor de ALV via secretaris@spado.n