Gisteravond tijdens de ALV is Hans de Graaf geïnstalleerd als nieuwe voorzitter van SPADO. Hij kreeg de voorzittershamer overhandigd door Jacques van Gool. 
Ook is Nancy Nijkamp geïnstalleerd als nieuwe secretaris. Zij neemt de taken over van Mariska Meulenberg.
Ook nam Max Kooijmans afscheid als penningmeester.