Soort lidmaatschapLeeftijdOmschrijvingContributie per kwartaalWedstrijdlicentie per jaar
Wedstrijdleden
Mini pupil
(voorheen Guppie)
4-5– Training 1x per week. Zomers op de woensdag en vrijdagavond op de baan en ‘s winters één keer in de zaal en één keer in het bos.
– Worden lid van de vereniging en betalen een contributie per kwartaal. Contributie is inclusief lidmaatschap bij de Atletiekunie.
– Er wordt geen wedstrijdlicentie aangevraagd.
€ 27,25Nee
U8 T/M U126-11– Training 2x per week. Zomers op de woensdag en vrijdagavond op de baan en ‘s winters één keer in de zaal en één keer in het bos.
– Worden lid van de vereniging en betalen een contributie per kwartaal. Contributie is inclusief lidmaatschap bij de atletiekunie. 
– Daarboven betalen zij de wedstrijdlicentie welke begin van het jaar wordt geïncasseerd, De wedstrijdlicentie wordt standaard aangevraagd tenzij is aangegeven dat de betreffende pupil hiervan geen gebruik wil gaan maken.
€ 38,75€ 9,50
 U14 T/M U2012-15– Training meerdere keren per week op zowel algemene als specialisatie trainingen (op uitnodiging).
– Worden lid van de vereniging en betalen een contributie per kwartaal. Contributie is inclusief lidmaatschap bij de atletiekunie.
– Daarboven betalen zij de wedstrijdlicentie welke begin van het jaar wordt geïncasseerd.
– De wedstrijdlicentie wordt standaard aangevraagd tenzij is aangegeven dat de betreffende junior hiervan geen gebruik wil gaan maken.
€ 45€ 16,90
 U14 T/M U2016-19– Training onbeperkt in overleg en onder begeleiding van trainers.
– Worden lid van de vereniging en betalen een contributie per kwartaal. Contributie is inclusief lidmaatschap bij de atletiekunie.
– Daarboven betalen zij de wedstrijdlicentie welke begin van het jaar wordt geïncasseerd.
– De wedstrijdlicentie wordt standaard aangevraagd tenzij is aangegeven dat de betreffende junior hiervan geen gebruik wil gaan maken.
€ 50,50€ 16,90
 SeniorenV.a. 20– Training onbeperkt in overleg en evt. onder begeleiding van trainers.
– Worden lid van de vereniging en betalen een contributie per kwartaal. Contributie is inclusief lidmaatschap bij de Atletiekunie.
– Daarboven betalen zij de wedstrijdlicentie welke begin van het jaar wordt geïncasseerd.
– De wedstrijdlicentie wordt standaard aangevraagd tenzij is aangegeven dat de betreffende senior hiervan geen gebruik wil gaan maken.
€ 56,50€ 27
Gastleden– Leden die aantoonbaar lid zijn van een andere atletiekvereniging en door die vereniging zijn aangemeld bij de Atletiekunie.
– De leden hebben een eventuele wedstrijdlicentie ook bij die andere verenigng.
50% van reguliere contributie (op basis van leeftijd)N.v.t.
 G-Atleten
Pupillen
Junioren
V.a. 6– Trainen woensdagavond 19.00 – 20.30 uur in overleg met en onder begeleiding van trainers.
– Worden lid van de vereniging en betalen een contributie per kwartaal. – Contributie is inclusief lidmaatschap bij de Atletiekunie.
– Een wedstrijdicentie is niet van toepassing
– a) Pupillen 6 – 11 jaar
– b) Junioren 12 – 15 jaar
– c) Junioren 16- 19 jaar
a) € 38,75
b) € 45
c) € 45
N.v.t.
SeniorenV.a. 20– Trainen woensdagavond 19.00 – 20.30 uur in overleg met en onder begeleiding van trainers.
– Worden lid van de vereniging en betalen een contributie per kwartaal. Contributie is inclusief lidmaatschap bij de Atletiekunie.
– Een wedstrijdicentie is niet van toepassing.
€ 45N.v.t.
Trainingsleden
TrainingsledenV.a. 20– Loopsporters, trainen in principe bij de loopgroepen.
– Onbeperkte trainingsmogeljkheid onder begeleiding van trainers.
– Worden lid van de vereniging en betalen een contributie per kwartaal. Contributie is inclusief lidmaatschap bij de Atletiekunie.
– Een wedstrijdicentie is niet mogelijk.
€ 45Niet mogelijk
Fitters
Fitters
en Fitsters
– Voor volwassen leden die mee trimmen in de ochtendgroepen in het bos; 1 uur.
– Worden lid van de vereniging en betalen een contributie per kwartaal.
– Fitters worden lid bij de Atletiekunie. Contributie is inclusief lidmaatschap bij de Atletiekunie.
€ 25,25Niet mogelijk
Nordic Walking
Nordic
Walking
– Trainen op zaterdag van 09.00 – 10.30 uur vanaf Stayokay.
– Worden lid van de vereniging en betalen een contributie per kwartaal.
– Nordic Walking lidmaatschap is inclusief AU contributie en beschikbaar stellen Poles.
€ 33,25Niet mogelijk
Overige
Studenten18-25– Voor buiten de stad studerende en wonende jongeren. Dit is gebaseerd op één keer gem. trainen per week.
– Worden lid van de vereniging en betalen een contributie per kwartaal. Contributie is inclusief lidmaatschap bij de Atletiekunie.
– Daarboven betalen zij de wedstrijdlicentie welke begin van het jaar wordt geïnd.
– Een wedstrijdlicentie wordt niet standaard aangevraagd maar dit dient kenbaar gemaakt te worden aan de ledenadministratie.
50% van reguliere contributie (op basis van leeftijd)Voorkeur aangeven
Slapende leden,
Steunende leden
– Voor die leden die om (aantoonbare) medische redenen langer dan drie maanden niet kunnen sporten (melden per mail: ledenadministratie@spado.nl)
– Leden die SPADO een warm hart toedragen en dat tot uitdrukking willen brengen middels steunlidmaatschap.
€ 16,25N.v.t.
Kaderleden
Juryleden
– Personen die zich geregeld voor de vereniging inzetten zonder zelf actief te sporten maar bijvoorbeeld als jurylid of commissie-/werkgroeplid veel voor de vereniging doen, dienen lid te zijn van de vereniging.
– In principe worden zij niet-betalende leden van de vereniging, maar zij zullen wel worden aangemeld bij de Atletiekunie.
– De kosten van het lidmaatschap van de atletiekunie komen voor rekening van AV SPADO.
N.v.t.N.v.t.
Ereleden– Leden die vanwege uitzonderlijke verdiensten voor de vereniging zijn benoemd tot Erelid van SPADO.
– Zij worden niet-betalende leden van de vereniging, maar zij zullen wel worden aangemeld bij de Atletiekunie.
– De kosten van het lidmaatschap van de atletiekunie komen voor rekening van AV SPADO.
N.v.t.N.v.t.

Bij combinaties, bijv. Trainingslid / Nordic Walker, Nordic Walker / Fitter of Wedstrijdlid / Loopgroep geldt alleen het hogere contributiebedrag.