Wijzigen gegevens

Heb je een ander mailadres of telefoonnummer of ga je verhuizen?
Je kunt je eigen gegevens beheren of je lidmaatschap opzeggen door HIER in te loggen.

Opzeggen lidmaatschap

Het SPADO lidmaatschap loopt per kwartaal. Je kunt je lidmaatschap per kwartaal opzeggen. Je blijft dan dus lid tot de laatste dag van het lopende kwartaal.

De bijdragen aan de Atletiekunie (lidmaatschap / wedstrijdlicenties) worden voor het gehele kalenderjaar afgedragen door SPADO en worden niet gerestitueerd.