5 REGIO ONTMOETING | TIJDSCHEMA | U8 T/M U12 SELECTIE | U14 T/M U16 SELECTIE

Vijf Regio-ontmoeting:

De “Vijf Regio-ontmoeting” is een wedstrijd voor U9 t/m U16 atleten, ook te noemen pupillen en junioren CD.

De wedstrijd wordt jaarlijks afwisselend georganiseerd door (en voor) de regio’s:
West Brabant, Haaglanden, Dordrecht, Zeeland en Rijnmond.
(Dit is ook de volgorde van organiseren.)

Het programma omvat de navolgende onderdelen:

U16J (C)U16M (C)U14J (D)U14M (D)
100 m80 m80 m60 m
800 m800 m1000 m1000 m
4 x 100 m4 x 80 m4 x 80 m4 x 60 m
VerVerVerVer
HoogHoogHoogHoog
KogelKogelKogelKogel
DiscusDiscusPendelPendel
PendelPendel

U12J (PA2)U12M (PA2)U11J (PA1)U11M (PA1)
60 m60 m60 m60 m
4 x 60 m *4 x 60 m *4 x 60 m *4 x 60 m *
1000 m *1000 m *1000 m *1000 m *
HoogHoogVerVer
KogelKogelVortexVortex
PendelPendelPendelPendel
U10J (PB)U10M (PB)U9J (PC)U9M (PC)
40 m40 m40 m40 m
4 x 40 m *4 x 40 m *4 x 40 m *4 x 40 m *
1000 m *1000 m *600 m *600 m *
VerVerVerVer
KogelKogelVortexVortex
PendelPendelPendelPendel

* De estafettes en lange looponderdelen zijn gemengd (J/M) van elk twee.

Accommodatie:

Om de wedstrijd goed te kunnen verwerken dient deze plaats te vinden op een 6-baans rondbaan accommodatie met minimaal twee installaties voor hoogspringen, twee bakken voor verspringen (beide te gebruiken met zowel een pupillenvlak alsmede een afzetbalk), twee ringen voor kogelstoten, een ring voor discuswerpen en eenmaal een sector voor Vortexwerpen. Voor deze wedstrijd wordt standaard gebruik gemaakt van elektronische tijdwaarneming . (Eventuele kosten hiervan zijn voor de organiserende regio.)

Uitnodiging:

Elke regio bepaalt zelf de wijze waarop kinderen worden uitgenodigd voor deze wedstrijd.

Deelnemers:

Aantal per regioploeg:

Pupillen 5 per meerkamp (incl. lang looponderdeel);

Junioren 3 op elk onderdeel.

Een junior mag aan drie persoonlijke onderdelen deelnemen + eventueel de estafette.

Vier pupillen doen mee aan de (gemengde) estafette of het (gemengde) lange looponderdeel.

De vijfde pupil doet mee aan de pendelestafette.

Herkenbaarheid deelnemers:

De deelnemers ontvangen elk jaar een T-shirt als herinnering aan de wedstrijd. De deelnemers zijn verplicht om dit te dragen tijdens de estafettes en de combi-estafette. Dit regio tenue is niet verplicht bij de verwerking van de losse onderdelen en het niet dragen ervan kan daar dus geen reden zijn tot diskwalificatie. (Wel het niet dragen van een clubtenue.)

Ondersteuning:

De deelnemende regio’s hebben de verplichting om minimaal twee (liever drie) juryleden te leveren aan de organiserende vereniging.

Tijdschema en pogingen:

Er wordt elk jaar met hetzelfde tijdschema gewerkt, waarvan niet kan worden afgeweken.

Voor de haalbaarheid is het wenselijk dat er maar één keer wordt ingesprongen, -geworpen, -gestoten op volgorde van de lijst, daarna aanvang wedstrijd. Iedereen heeft op de technische onderdelen 3 pogingen.

Hoogspringen:

Aanvang- en vervolghoogten:

Pupillen : 91 + 10 + 5 cm;

Meisjes D: 116 + 5 cm;

Jongens D: 121 + 5 cm;

Meisjes C: 126 + 5 cm;

Jongens C: 141 + 5 cm.

800 meter Jongens en meisjes C:

Er wordt gestart in banen.

Estafettes:

Voor de estafettes van de junioren wordt (conform het wedstrijdreglement) vooraf geen presentiecontrole gedaan. Voor de estafettes van de pupillen wordt deze controle wel gedaan.

Indeling estafettes:

Voor de estafettes wordt elk jaar dezelfde baanindeling gebruikt (zie hieronder). Bij elke serie “schuift” een regio een baan op.

TijdOnderdeelCategorieBaan 2Baan 3Baan 4Baan 5Baan 6
11.004 x 100 mU16J (C)DordrechtZeelandRijnmondWest-BrabantDen Haag
11.104 x 80 mU16M (C)ZeelandRijnmondWest-BrabantDen HaagDordrecht
11.154 x 80 mU14J (D)RijnmondWest-BrabantDen HaagDordrechtZeeland
11.254 x 60 mU14M (D)West-BrabantDen HaagDordrechtZeelandRijnmond
11.304 x 60 mU11J/M (PA1)Den HaagDordrechtZeelandRijnmondWest-Brabant
11.354 x 60 mU12J/M (PA2)DordrechtZeelandRijnmondWest-BrabantDen Haag
11.454 x 40mU10J/M (PB)ZeelandRijnmondWest-BrabantDen HaagDordrecht
11.504 x 40mU9J/M (PC)RijnmondWest-BrabantDen HaagDordrechtZeeland
16.45Pendel
West-BrabantDen HaagDordrechtZeelandRijnmond

Pendelestafette:

De pendelestafette is een zogenaamde combi pendelestafette en bestaat uit (één meisje/jongen per categorie):

U9 M, U9 J, U10 M, U10 J, (40 meter), U11 M, U11 J, U12 M, U12 J (60 meter),

U14 M, U14 J, U16 M, U16 J (80 meter). Er wordt gestart vanuit STILSTAND.

De meisjes starten vanaf de finishlijn, de jongens vanaf de (normale) startlijnen, zoals hiervoor is aangegeven.

Puntentelling:

De vier besten bij de pupillen (op de meerkamp) en de twee besten bij de junioren (per onderdeel), per regio tellen voor de punten.

Pupillen: (meerkamp) 21, 19, 18 aflopend met 1 tot 1; (estafette) 11, 8, 6 aflopend met 2 tot 2.

Voor het lange looponderdeel wordt dezelfde puntentelling als van de estafette gebruikt.

Junioren: (los onderdeel) 11, 9, 8 aflopend met 1 tot 1; (estafette) 11, 8, 6 aflopend met 2 tot 2.

Pendelestafette: 25, 20 aflopend met 5 tot 5.

Prijsuitreiking:

Na afloop van de wedstrijd krijgen de pupillen het (gebruikelijke) prestatiediploma. Voor alle regio’s is er een beker waarop de behaalde plaats staat vermeld. Voor de winnende regio is er een wisselbeker beschikbaar.

Algemene aanvullingen

Ingeval van ernstige calamiteiten (o.a. blessures waarbij EHBO atleet laat afvoeren naar huisartsenpost of dergelijke) dient de betreffende regiocoördinator hierover in kennis te worden gesteld.

.