Je kan HIER inloggen met je emailadres en je wachtwoord. Mocht je het wachtwoord kwijt zijn dan kan je het daar ook opnieuw instellen.

Inzien gegevens:

Hier vind je naast je algemene gegevens en de agenda ook een kopje met activiteiten. Hier staat je Bondsnummer dat je nodig hebt bij het inschrijven bij wedstrijden zoals de clubkampioenschappen.

Wijzigen gegevens:

Na het inloggen kan je bijvoorbeeld een nieuw emailadres of telefoonnummer ingeven of als je gaat verhuizen je nieuwe adres met de gewenste ingangsdatum.

Opzeggen lidmaatschap:

Het SPADO lidmaatschap loopt per kwartaal. Je kunt je lidmaatschap opzeggen tot en met de laatste dag van het kwartaal, waarna het wederom verlengt wordt met een kwartaal. Je blijft dan dus lid tot de laatste dag van het dan lopende kwartaal.

De bijdragen aan de Atletiekunie (lidmaatschap / wedstrijdlicenties) worden voor het gehele kalenderjaar afgedragen door SPADO en worden niet gerestitueerd.

Mocht je willen opzeggen, stuur dan een email naar ledenadministratie@spado.nl met de gewenste einddatum (dus per einde van een kwartaal), je naam en geboortedatum, en een korte reden van het opzeggen van het lidmaatschap. Binnen enkele dagen ontvang je de bevestiging van de opzegging in je mailbox.