De huldigingsmiddag zal op zondag 27 november 2022 om 16.00 uur in het clubuis plaatsvinden.

Er wordt gekeken naar de resultaten van het talenten team en iedereen die een clubrecord heeft verbeterd krijgt een oorkonde!

Zien we jou ook om deze personen een extra applausje te geven?