In mei 1998 heeft binnen Spado de eerste training plaats gevonden van de G-groep. Dat betekent dat we in 2023 een 25 jarig jubileum hebben en dat wordt op uitgebreide wijze gevierd. De huidige G-groep bestaat uit twee groepen, te weten een groep voor verstandelijk beperkten (G-groep) en een groep Framerunners (lichamelijk beperkt). Beide groepen trainen wekelijks op woensdag en nemen aan meerdere wedstrijden in het jaar deel. De eerste training van 2023 werd vanwege het jubileum gezamenlijk gehouden op de atletiekbaan en werd afgesloten met een alcoholvrije toast. Dit is de eerste activiteit in een reeks van minimaal 25 jubileumactiviteiten. Voor komend jaar staan o.a. een aantal clinics, trainingswedstrijden, bingo en bbq op de planning.