Sinds 1998 collecteren jaarlijks leden van Spado voor het Fonds Gehandicaptensport. Het geld dat opgehaald wordt is bedoeld om het mogelijk te maken dat mensen met een beperking (zowel verstandelijk als lichamelijk)  kunnen sporten. De helft van de collecte komt ten goede aan atletiekvereniging Spado. In de afgelopen jaren hebben we dit geld speciaal ingezet voor de G-groep en de Framerunners. Na twee magere corona-jaren, waarbij de fysieke collecte niet mogelijk was, heeft de collecte in 2022 een opbrengst van € 824,12 voor Spado opgeleverd.

Wil je in 2023 mee helpen en lopen in je eigen wijk? De collecte is van 2 t/m 8 april 2023. Aanmelden kan door een mail te sturen aan ggroep@spado.nl