Op afgelopen dinsdag 09-08-2022 bereikte het bestuur van A.V. SPADO het droevige bericht, dat na een kort ziekbed, Wil Stuker- van Zundert, thuis in haar vertrouwde omgeving, was overleden. Nog maar een paar weken geleden was vastgesteld dat Wil ongeneeslijk ziek was.

Jong atlete en bestuurster:
We kennen Wil vrijwel allemaal als de echtgenote van Bob Stuker die in 1955 de oprichter was van de vereniging, toen de Afdeling Atletiek van v.v. M.O.C. 17. Wil en Bob leerden elkaar kennen via de atletiek, Wil was lid van het Roosendaalse THOR. Met in het clubblad de MOC-er de aankondiging van “sporthuwelijk” van het jaar, trouwden ze op 9 juli 1961 in Roosendaal.

Ze gingen in Bergen op Zoom wonen en Wil sloot zich ook aan bij MOC- Atletiek.

Ze kwam uit in competitiewedstrijden en werd in 1961 Clubkampioen bij de Dames. Van 1962 tot 1964 maakte Wil deel uit van het bestuur op de functie van Jeugdzaken. Ze deed dit naast haar man Bob die bestuurslid Technische zaken was. In die zestiger jaren kregen Wil en Bob ook hun vier kinderen.

Trainster:
In 1968 sloot Wil zich aan bij de toen door SPADO opgerichte z.g. Fitsters; dat waren recreanten die voor hun gezondheid en conditie gingen lopen in de bossen van Lievensberg. Het was een concept dat aansloeg want binnen een paar maanden meldden zich bijna 40 nieuwe dames leden aan. Teveel om in één groep te lopen en daarom werd Wil gevraagd training te geven aan een deel van deze nieuwe groep. Ze koos voor de 40 plussers, waar het accent niet lag op hardlopen, maar op wandelen, bewegen en vooral veel oefeningen. Ze startte daarmee in april 1969. Wil heeft dit met hart en ziel ruim 40 jaar gedaan en in die periode honderden leden fit gehouden. Wil wist ook altijd een gezellige sfeer te scheppen in haar groep door nevenactiviteiten en uitjes het organiseren en dat leverde vele onderlinge vriendschappen op.

Bij het 40 jarig jubileum van SPADO, werd Wil op 30 december 1995, in een bijzondere ALV benoemd tot Lid van Verdiensten .

Jurylid:
Wil is ook altijd een trouw jurylid geweest. Ze had een uitstekende kennis van de reglementen en was op alle onderdelen inzetbaar. Bij alle grote wedstrijden die SPADO heeft georganiseerd, competitiewedstrijden, NK’s, Interlandwedstrijden etc; werd ze op belangrijke juryposten gezet. Haar passie lag wel bij de looponderdelen waar ze vaak een vaste plaats had op de jurytrap voor de (hand) tijdwaarneming. Wil is zeker 40 jaar jurylid geweest bij SPADO en je kon vrijwel altijd, mits ze met de caravan op vakantie waren, een beroep op haar en op Bob doen. Toen 2 jaar geleden de Corona de kop opstak en Wil door een ongeval en zware heupblessure opliep is ze noodgedwongen moeten stoppen met jureren.

We zullen Wil bij alle activiteiten van SPADO gaan missen, evenals de belangstelling die ze altijd toonde, het luisterende oor, haar bescheidenheid en de gezelligheid die ze altijd wist te brengen. Wil BEDANKT voor alles wat je voor SPADO hebt gedaan; BEDANKT voor de vriendschap.

Bob, kinderen en kleinkinderen; SPADO wenst jullie heel veel sterkte en kracht toe om dit verlies te verwerken.

Bestuur A.V. SPADO