• Elk lid van Spado (tot 65 jaar) is verplicht
  minimaal 2 x per jaar een
  vrijwilligerstaak te doen.
 • Voor pupillen en junioren tot U16 zijn
  de ouders verplicht, vanaf U18 de
  leden zelf.
 • Het uitvoeren van een vrijwilligerstaak
  kan tijdens wedstrijden of activiteiten
  of met het onderhoud aan de baan
  en clubhuis.
 • Indien niet 2x per jaar een
  vrijwilligerstaak wordt uitgevoerd dan
  wordt aan het eind van het jaar
  € 50,- in rekening gebracht.
 • Opgeven kan via de vrijwiliggersapp: spado.nl – Bovenin de rode balk het kopje: Vrijwilligers App.
  Of via de QR code op de flyer.