Spado loopt voor Fonds Gehandicaptensport

Van 31 maart tot en met 6 april 2024 collecteert Fonds Gehandicaptensport voor de gehandicapte sporters in Nederland. Ook dit jaar zetten vele vrijwilligers zich weer in en gaan leden van atletiekvereniging Spado weer langs de deur.

Fonds Gehandicaptensport maakt sport mogelijk voor alle gehandicapten in Nederland, zodat zij zich minder geremd en/of beperkt voelen in het dagelijkse leven. Het Fonds steunt zowel sporters met een lichamelijke en/of zintuiglijke handicap als sporters met een verstandelijke handicap.

De collecteweek is de belangrijkste bron van inkomsten. Deze wordt ondersteund door ondermeer beschermheer Prof. mr. Pieter van Vollenhoven en ambassadeurs Nelli Cooman, Wilfred Genee, Arnold Vanderlyde, Carl Verheijen en Bas Tietema.

Uit de collecteopbrengst worden jaarlijks honderden projecten gefinancierd om sport voor mensen met een handicap mogelijk te maken. Het Fonds stelt subsidies beschikbaar aan (sport)organisaties zonder winstoogmerk, voor de aanschaf van speciaal sport- en spelmateriaal, de financiering van sportevenementen en de realisatie van specifiek bouwtechnische aanpassingen. Ook innovatieve projecten met als doel promotie of stimulering van sport voor mensen met een handicap komen voor een financiële bijdrage in aanmerking. Spado loopt voor Fonds Gehandicaptensport

Een gedeelte van de opbrengst is voor de afzonderlijke verenigingen. Binnen Spado zal het bedrag specifiek ingezet worden om zowel de G-groep als de Framerunners te ondersteunen.

Geïnteresseerden die mee willen lopen, kunnen contact opnemen met atletiekvereniging Spado, Jeroen Jonkers, telefoonnummer 06 – 1401 6061 of per email framerunning@spado.nl.